CONFERENTIETOLK

BEËDIGD VERTALER EN TOLK

Beëdigd vertaler en tolk

Conferentie tolk

Uit het  Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch

In het   Spaans.

Beëdigd tolk Spaans, beëdigd vertaler Spaans, conferentietolk Spaans

Ervaring

ALS CONFERENTIETOLK

 • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

 • Raadgevende Commissie van de Verdrag “Open Skies”.

 • Gemeenschappelijke Adviesgroup van de Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa (CFE).

 • Organisatie van de Verenigde Naties (VN).

 • Europees Parlement.

 • Europese Commissie.

 • Raad van de Europese Unie.

 • Comité van de Regio´s.

 • Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW).

 • Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

 • Congres van de Europese Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

 • Europol.

 • De Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO).

 • Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties (UNODC).

 • Internationale Organisatie voor Atoomenergie (AIEA).

 • Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO).

 • Wereldorganisatie voor Toerisme (WOT).

 • Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO).

 • Het Rode Kruis van Noorwegen.

 • UEFA.

 • Internationale Federatie van Universitaire Sport (FISU).

 • Canal + Spanje.

 • Internationale Associatie van Procesrecht.

 • Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR).

 •  Internationale Raad voor Verpleegkunde.

 • Eurojust.

 • Andere publieke en private organisaties.

Opleiding

1990-1995

Institut Supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI), Brussels, Belgie

Licenciaat-tolk

1997-1999

Facultad de traducción e interpretación de Soria, Universiteit van Valladolid, España

Master in de Franse taal

2009-2013

Facultad de traducción e interpretación de Soria, Universiteit van Valladolid, España,

Doctor "cum laude" in vertaling 

2016-2017

KU Leuven (Antwerpen)

Opleiding "Gerechtsvertalen en -tolken".

ALS VERTALER

 • Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)

 • Organisatie van Spaanse Luchthavens, Ministerie van Vervoer, Spanje.

 • Literaire vertaling (poëzie)

 • Centre européen de traduction littéraire (leraar vertaling)

 • Juridische vertaling (notariële akten, wetten en andere administratieve documenten), en financiële vertaling.

 • Commerciële vertaling.

 • Militaire vertaling

 • Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 • Universiteit Antwerpen

 • Stad Antwerpen

Diploma´s en getuigschriften