top of page

Beëdigd vertaler en tolk

Conferentie tolk

Uit het  Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch

In het   Spaans.

Beëdigd tolk Spaans, beëdigd vertaler Spaans, conferentietolk Spaans

Ervaring

ALS CONFERENTIETOLK

 • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

 • Raadgevende Commissie van de Verdrag “Open Skies”.

 • Gemeenschappelijke Adviesgroup van de Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa (CFE).

 • Organisatie van de Verenigde Naties (VN).

 • Europees Parlement.

 • Europese Commissie.

 • Raad van de Europese Unie.

 • Comité van de Regio´s.

 • Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW).

 • Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

 • Congres van de Europese Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

 • Europol.

 • De Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO).

 • Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties (UNODC).

 • Internationale Organisatie voor Atoomenergie (AIEA).

 • Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO).

 • Wereldorganisatie voor Toerisme (WOT).

 • Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO).

 • Het Rode Kruis van Noorwegen.

 • UEFA.

 • Internationale Federatie van Universitaire Sport (FISU).

 • Canal + Spanje.

 • Internationale Associatie van Procesrecht.

 • Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR).

 •  Internationale Raad voor Verpleegkunde.

 • Eurojust.

 • Andere publieke en private organisaties.

Opleiding

1990-1995

Institut Supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI), Brussels, Belgie

Licenciaat-tolk

1997-1999

Facultad de traducción e interpretación de Soria, Universiteit van Valladolid, España

Master in de Franse taal

2009-2013

Facultad de traducción e interpretación de Soria, Universiteit van Valladolid, España,

Doctor "cum laude" in vertaling 

2016-2017

KU Leuven (Antwerpen)

Opleiding "Gerechtsvertalen en -tolken".

ALS VERTALER

 • Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)

 • Organisatie van Spaanse Luchthavens, Ministerie van Vervoer, Spanje.

 • Literaire vertaling (poëzie)

 • Centre européen de traduction littéraire (leraar vertaling)

 • Juridische vertaling (notariële akten, wetten en andere administratieve documenten), en financiële vertaling.

 • Commerciële vertaling.

 • Militaire vertaling

 • Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 • Universiteit Antwerpen

 • Stad Antwerpen

Diploma´s en getuigschriften
bottom of page